Ana sayfa Yazarlar … tarafından pesajlar shaman

shaman

110 PAYLAŞIMLAR 0 YORUMLAR

Tengri inancına göre herkes Tanrı’nın evladı mıdır ?

Tengri inancına göre insan Tanrı'nın evladıdır. Bu evlatlık maddi değil, enerji bağlamında olan bir bağlılıktır. Bu yüzden Tengri ve diğer tanrılar, "Ana, ata, dede"...

Tengri inancına göre ölüler nasıl toprağa verilir ?

Ölen kişi, toprağa verilmeden evvelki süreçte sessiz ve loş bir odada bekletilmelidir. Odanın kapısı hafif açık-kındırık olmalıdır. Ve de ölü toprağa verileceği zaman gürültü...

Tengri inancına göre yaşamın anlamı nedir ?

Tengricilik'te gizemli bilgiler, sırlar bulunmamaktadır. Tanrısal bilgi de Tengriciler için gizli saklı, bilinmedik bir dille yazılmış olan, okunsa da anlaşılamayan, anlamak için birilerinin hizmetine...

Tengri, yaratıcı olarak nasıl bir varlıktır ?

Tengri sözcüğünü doğrudan çevirecek olursak "gökyüzü" demektir. Türklerin "Bengü Tengri" Moğolların da "Möngke Tenger" dedikleri Tengri; en çok "Sonsuz" sıfatı ile anılır. (Bengü: sonsuz)...

Tengricilik Bir Aydınlanma Hareketidir

Gök Tanrı inancının Türk dünyasında son yıllarda yeniden dillenmesi; beraberinde yeni tartışmaları da getiriyor. Gündemde yeterince yer bulmayan Tengri inancı; aslında geniş kitleler tarafından önemsenmiyor...

Tengricilik din midir? Değilse nedir ?

Tengricilik, ulusal bir inançtır; bir ulusa aittir. Bu yüzden de bu inanç, ulusun benlik hislerine, kimliğine, mitolojisine, düşünce tarzına, örf adet ve geleneklerine ve...

Tengricilik ile Şamanizm aynı mıdır, farkları nelerdir ?

Şamanizm diye adlandırılan inanç, özel güçleri olduğu varsayılan bir kişinin kamın, şamanın merkeze alındığı ve onun etrafında şekillendiği bir anlayıştır. Türk kültürü, Tengri inancı...

Tengricilik tek tanrılı mı yoksa çok tanrılı bir din mi?

Altay merkezli günümüz Türk Tengricilik'i bu soruya şöyle yanıt verir: Dinlerin çokluğu sonucu değiştirmez; Tanrı Bir'dir, fakat O'na giden yollar farklı ve çoktur. Bütün...

Tengricilik: Türk Kültürünü Koruma Kalkanı

Bilgi Çağı, aynı zamanda sorgulamaları da beraberinde getiriyor ve yalnızca Avrupa'da değil; dünyanın her yerinde insanlar mevcut sistemleri ve dinleri sorguluyor, geçmişini yeniden gözden...

Tengricilik’e geçmek isteyen insana herhangi bir ritüel uygulanır mı? (örneğin Vaftiz,...

Birçok yerde belirttiğimiz ve vurguladığımız üzere Tengri inancı kişilerin, devletlerin ve kurumların tekeline girecek "kurumsal" bir din değildir. Bir kök dindir. Türklerin doğa ve...

ÖNE ÇIKANLAR