Ana sayfa Etiketler Kuran

Etiket: kuran

Tengriciliği Anlamaya Başlarken

             Dini, -tıpkı kültür gibi- insanlığın kendi ördüğü bir "anlamlar ağı" olarak ele alalım. Bu durumda, "başka tarihsel süreçlerden...

Gök Tanrı İnancı Bir Aydınlanma Hareketidir !!

Gök Tanrı inancının Türk dünyasında son yıllarda yeniden dillenmesi; beraberinde yeni tartışmaları da getiriyor. Gündemde yeterince yer bulmayan Tengri inancı; aslında geniş kitleler tarafından önemsenmiyor...

Gök Tanrı İnancı’nda en büyük iyilikler nelerdir ?

İyilik de kötülük de kişinin bünyesinde bulunur. Bu yüzden Tengrici öğreti, kişiyi strese sokacak uçuk 'melek' beklentileri barındırmaz. Kişinin cezasını Tengri değil, yaşadığı toplum...

Tanrıcılığa Anlamaya Başlarken : KULLUĞUN REDDİ 4

Tanrıcılığa Anlamaya Başlarken : KULLUĞUN REDDİ 4

Tanrı’nın kuralları unutulup, eşitlik neden bozuldu ?

Tanrı'nın kuralları unutulup, eşitlik neden bozuldu ?

Tanrıcılığın Temel Prensipleri – Tanrıcılığın Özeti 3

Tanrıcılığın Temel Prensipleri - Tanrıcılığın Özeti 3

Tengricilik’te ‘vahiy’ kavramı var mıdır? Yok ise vahiy olmadan bu din...

Vahiy, TDK'da şöyle tanımlanmıştır: "Bir buyruk veya düşüncenin Tanrı tarafından peygamberlere bildirilmesi." Öncelikle Tengri inancının peygamberi yoktur. Çünkü "Tanrı ile insan arasında bir elçiye...

Tanrıcılığın Temel Prensipleri – Tanrıcılığın Özeti 4

Tanrıcılığın Temel Prensipleri - Tanrıcılığın Özeti 4

Göktanrı İnancı : Türk Kültürünü Koruma Kalkanı

Bilgi Çağı, aynı zamanda sorgulamaları da beraberinde getiriyor ve yalnızca Avrupa'da değil; dünyanın her yerinde insanlar mevcut sistemleri ve dinleri sorguluyor, geçmişini yeniden gözden...

Tanrıcılığa Anlamaya Başlarken : RUHA DAİR

İnsan birey olarak bir ruha sahip olduğu gibi aynı za­manda ailesinin, boyunun ve ulusunun ortak ruhuna dabağlıdır. Din de bu ortak ruhun kendi tabiatından...

ÖNE ÇIKANLAR