Ana sayfa HABERLER SİYASET Haberleri AKP’yi destekleyen liberaller bugün laiklik diyor

AKP’yi destekleyen liberaller bugün laiklik diyor

24
0
PAYLAŞ
akpyi-destekleyen-liberaller

Belediye seçimleri sırasında, ”Yalova Türkiye’nin laboratuvarı” dediniz. Akıtılan onca para değil hangi gerçek Yalovalıları sizin düşüncelerinize yaklaştırdı?akpyi-destekleyen-liberaller

Bu hafta Nurzen Amuran’a konuşan isim CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce.

İşte o röportaj:

Yalova, gerçekten Türkiye’nin laboratuvarıdır. Çünkü Yalova’da her ilimizden hemşerimiz var. Yalova Türkiye’nin en çok göç alan illerinden biri. Yalova’da Türkiye’nin bütün illerinden, bütün renklerini taşıyan hemşerilerimiz var. Bu özelliğinden dolayı Yalova Türkiye’nin laboratuvarıdır dedim.

Biz Yalova’da öyle büyük reklamlar, seçmeni etkilemeye çalışan şovlar yapmadık. Biz hemşerilerimizin sorunlarını, bu sorunlar karşısında hangi beklentiler içinde olduklarını çok iyi biliyorduk. Sorunlarını anlayan, buna çözüm getiren bir politik dil kullandık. Bizim seçim çalışmalarımız daha çok emek ağırlıklı, yüz yüze çalışmalara dayandı. Bununla da yetinmedik. Bu işlerde uzmanlaşmış bir araştırma grubundan destek aldık. Onlar bize düzenli olarak yaptıkları anketlerin, gözlemlerinin sonuçlarını aktardılar. Onlardan aldığımız bu destek bizim çalışma biçimimizde belirleyici oldu.

Yerel seçimler, genel seçimlerden çok farklı oluyor. Adayınız, orada yaşanan sorunlar, karşı tarafın adayı birçok şeyi önceden belirliyor.

Yalova seçimlerinde, devletin bütün imkânlarına karşı Yalovalıların bizi tercih etmesinin nedeni, bizi kendilerine daha yakın, daha samimi, güvenilir bulmalarıdır.

AKP’Yİ DESTEKLEYEN LİBERALLER BUGÜN LAİKLİK DİYOR

“İnançlar kişiden kişiye değişebilir ama Bilimin gerçekleri kişiden kişiye değişmez.” dediniz. O zaman bu anlayışın yaygınlaşması için laikliğin güçlendirilmesi gerekmez mi?

Dinin de tartışılmazları, değiştirilmezleri vardır. Bunlar iman ilkeleri ve ibadetlerdir. Ancak bunların yaşama geçirilmesi her insanda değişiklik içerir. Hiç kimse inananları bir düz çizgide bir araya getiremez.

Bilimin değişmezleri böyle değildir. Çünkü onlar bizim irademizle yaşama geçirilmezler. Bizden bağımsız olarak vardırlar. Oysa dinin bütün emirleri sonuçta benim aklımla, irademle yaşamımda yer alır. Ay tutulması şu gün şu saatte olacaktır denildiğinde bu bizim irademizden bağımsızdır. Dolayısıyla bu bilgi tersi kanıtlanmadığı sürece hepimiz için değişmez bir bilgidir. Doğa olaylarında bu kesinlik, sosyal alandaki bilimsel bilgi bu kadar kesin olmamakla beraber, benzer koşullarda benzer sonuçlar verir. Bu durum çok sayıda insanın araştırmaları sonucunda ortaya konduğunda yine bizim irademizden bağımsız bir gerçekliği ortaya çıkarmış olur.

Buradan laiklik konusuna gelelim.

Laiklik işte bu bilimsel bilginin bu bağımsız varlığını korur. Yaşamımızda yer almasının önünü açar. Bu dini ortadan kaldıran, onu etkisizleştiren bir ilke değildir. Yaşamımızdaki yerini doğru yere konumlandırır.

Laiklik sadece bilimsel doğrular için değil, devlet ile birey arasındaki ilişkiyi hukuk temeline oturtmak açısından da vazgeçilmezdir. Biz toplumun üyeleri olarak farklılıklarımızla bir arada bulunuruz. Bu farklılıklarımızla nasıl bir arada barış içinde ve özgürce yaşayacağımızı sağlayan da hukuktur.

Laikliğin bir başka kazanımı ise bireyin, kendi davranışlarının efendisi haline gelmesidir. Kendi davranışlarının sorumluluğunu üstlenen birey durumuna gelmesidir.

Laiklik, bu bireyin temel vazgeçilemez hakları olduğu gerçeğini kabule dayanır.

Laiklik bizim için bu nedenlerle vazgeçilmezdir.

AKP’ye destek veren bazı liberaller, bugün laiklik diyorlar. Laikliği tahrip etmedeki hünerlerini, hizmetlerini unutmuş gibi davranıyorlar.

BİZİM DİNİMİZLE SORUNUMUZ OLMADI OLAMAZ. BİZİM SORUNUMUZ DİN ÜZERİNDEN GEÇİNENLERLE

Bir röportajınızda “Cuma namazımı kılarım orucumu tutarım solculukta yaparım” demiştiniz. İlk iki özelliğiniz sizin vicdanınıza yönelik özellik. Toplumsal özelliğiniz ise solculuğunuz. Ahlak kuralları dışında dine ilişkin sohbetleri siyaset dışında tutabilsek AKP’yi bu konuda yalnızlaştırsanız laiklik ilkesi daha da güçlenmez mi?

Ben isterim ki ben veya bir başkası, özellikle de kamusal görev üstlenenler yaptıklarını, yapacaklarını dini referansla anlatmaya çalışmasın, dini inançlarını, değerlerini özel yaşamlarında tutabilsinler. Ama durum böyle değil, çünkü toplumda son yıllarda oluşturulan bir din algısı var. Bu algı eğer dini inançlarınızı göstermiyorsanız, bu konuda bir tavır almıyorsanız sizi acımasızca dinsizlikle, din düşmanlığıyla yargılıyor, sonra da asıyor. Bu gerçeği değiştiremiyorsanız, kendinizi toplum karşısında dini yaşamınızla da göstermek durumunda kalıyorsunuz. Bu sorunu ben Yalova’da, köyümde yaşamıyorum, çünkü orada insanlar beni bütün yaşamımla gözlemleyebiliyorlar. Onlar biliyorlar ki Muharrem İnce ve onun ailesi herkes gibi. Dini ibadetlerini yerine getiren bir aile.

Ben veya biz, CHP’liler, zaten hepimiz böyleyiz. Bizim dinimizle sorunumuz olmadı, olamaz. Bizim sorunumuz din üzerinden geçinenlerle. Halkımız bunların gerçek yüzünü bizlerin durumunu bilerek, gözlemleyerek bir karşılaştırma yaparak karar verebilir. Benim sözlerimi halkımızın bu karşılaştırma yapabilmesi bağlamında yorumlamak gerekir. Yoksa dini siyaset alanında kullanmak biçiminde yorumlamak bana yapılacak en büyük haksızlık olacaktır.

1940’larda, 50’lerde yaşamıyoruz. Her türlü iletişimin yaygınlaştığı, herkesin özel alanın da bu iletişim ağına aktarıldığı bir çağda yaşıyoruz. Toplumsal yaşamın içinde insanların din ve aile üzerinden görünümünü, mutlak özel alan biçiminde sınırlandırmak doğru olmaz. Burada ince çizgiyi görmek gerek. Mesele görünmekte değil, bunun siyaset yapma biçimine, oradan kamu yönetimi anlayışına dönüştürme isteği, buna yönelik uygulamaların varlığı asıl tehlike.

AKP KADIN CİNAYETLERİNE MEŞRUİYET SAĞLAYAN GELENEĞİ SAVUNUYOR

Bir de AKP, nüfusun yarısı kadın olmasına rağmen kadını işlevsizleştirmeye çalışıyor. Birey olmaktan çıkarıp kadının sosyal ve ekonomik sorumluluğunu erkeğe yükleyip toplumsal eşitsizliği özendiriyor. Kadın cinayetlerinin artması da bu gerçeğin sonucu değil mi?

Kadın cinayetlerinin artması veya nedenleri doğrudan bu politikaların sonucudur demek için elimizde ciddi bir bilimsel rapor bulunmuyor.

Bizim geleneksel kültürümüz, bu tür cinayetlerin işlenmesine meşruiyet sağlayan çok sayıda toplumsal değeri, bilgiyi içinde barındırıyor.

AKP’nin sorumluluğu bu cinayetler karşısında takındığı tutumda yatıyor.

AKP, bu cinayetlere meşruiyet sağlayan geleneksel kültürü savunmanın ötesinde, bunun yeniden üretimini sağlayan uygulamalarda da bulunuyor.

Kanunlar karşısında herkes eşittir. Hakları bakımından herkes eşittir.

Hukuk devletinde yönetici olan biri bu gerçeğin yerine “kadın ve erkek, yaratılış gereği, fıtratı gereği eşit değildir” diyemezsiniz.

Dini referansa dayandırılarak yapılan bu açıklama bizim dinimize de aykırıdır.

Kadın, erkek Allah’ın kuludur. Herkes, yaptıklarının karşılığını sevap ve günah olarak Allah karşısında verir. Allah’ın kul olarak eşitlediğini, siz, kadın, erkeğe emanettir biçiminde açıkladığınızda bu dinimizin mesajına uygun bir açıklama yapmamış olursunuz.

Bu yüz yılda bu çağda böyle bir anlayışla hiçbir yere varılamaz.

Kadını sadece zevce ve anne olarak düşünen bir toplum bir yere varamaz.

AKP BİZİ YOK EDİLMESİ GEREKENLER OLARAK GÖRÜYOR

Hakkınızda TBMM’ye gelen pek çok fezleke var. Benim dikkatimi çeken Sakarya’da yaptığınız bir konuşma üzerine savcılığın gönderdiği fezleke. Savcılık, hükümeti yıpratıcı konuşmalar yaptığınız için soruşturma izni istiyor. Siyasette sizin muhalefet göreviniz iktidarı ele geçirmek değil midir?

Fezlekenin gerekçesi tam anlamıyla bir mizah. Muhalefet milletvekilinin iktidarı eleştirmesi bu ülkede bir soruşturmanın, fezlekenin konusu olabiliyor. AKP iktidarında biz buna artık şaşırmıyoruz. Çünkü artık muhalefet olarak görülmüyoruz, yok edilmesi gerekenler olarak görülüyoruz. AKP’nin bakış açısından biz bu ülkeyi yönetmeye talip bir rakip değiliz. Yok edilmesi gereken insanlarız. Eğer bugün bunu yapamıyorlarsa, ellerine fırsat geçiremediklerindendir. İleride yapmayacaklarının garantisi yoktur.

AKP’NİN ASIL KORKUSU O İTİRAZLARDA SAKLI

Biraz da işleyen demokrasimizden söz edelim: Eleştiriye açık bir toplum değiliz. Örgütsel anlamda kimi AKP gibi eleştiriyi hakaret olarak anlamayı tercih ediyor, kimileri de eleştiriyi disiplinsizlikle özdeşleştiriyor. Demokrasiyi baskıyla mı öğreneceğiz?

Bir toplumun bir bütün olarak eleştiriye açık olmasından yada kapalı olmasından söz edemeyiz. Eleştiri ve öğrenme kültürümüzün, sorunlu olduğundan bahsedebiliriz.

Eleştiri, bilgi gerektirir. Hem mevcudun bilgisine hem de onun yerine koyacağınız bilgiye sahip olacaksınız. Bu yetmez, hem mevcudun, hem de yerini almasını istediğiniz bilginin bütün bağlamlarına, yarattığı ve yaratacağı sonuçlara hâkim olmanız gerekir. Böyle bir eleştiri ve öğrenme birlikte yürür. Bu bizde sorunludur. Bunun neden böyle olduğuna dair kültür bilimcilerin ortaya koyduğu epeyce nedenler var. Bunun değişmesi basının, siyasetin vb’lerin toplumun önünde onların bilincini yukarı çekecek, buna zorlayacak bir nitelik kazanmasıyla başarılabilinir. Bunu yapmıyoruz, çünkü halkla bütünleşmeyi, halktan olmayı, bayağılığa pirim vermek olarak görüyoruz.

Demokraside isteme bilinci çok önemlidir. Eğer vergi veriyorsan, yurttaş isen en iyisine layık olduğunu bileceksin doğal olarak da en iyisini isteyeceksin. Kaldırımda yürürken, o kaldırım taşlarına bastığınızda üstünüze çamur sıçrıyorsa, buna şükür demeyeceksin, ben “yurttaş olarak böyle bir hizmete layık görülemem” diyeceksin. İtiraz edeceksin, bunu ilgililere yansıtacaksın.

AKP tarafında, eleştirinin, bugün hakaret olarak görülmesinin bir tek nedeni var. Çünkü haklı değiller. Yalan, bir yere kadar çözümdür. Akşamın karanlığından çıkıldığında, güneşin aydınlığında herkes her şeyi görecektir. Korku budur.

Her eleştiriyi darbeci, paralelci diyerek bir yere kadar savuşturabilirsiniz.

Hep öyle olmuştur, gerçek, her zaman gerçek olarak kalır.

Demokrasi kolay öğrenilmiyor.

Demokrasi, biz ve ötekiler biçiminde bölünmüş bir toplumda, haklarını yurttaş olduğundan dolayı değil, her hangi bir grubun üyesi olduğu için kullanabilen bir toplumda, kendi bilincini kendi davranışlarının efendisi haline getirememiş bir toplumda demokrasi kültürünün gelişmesi, yerleşmesi zaman alacaktır.

Ama her şeye rağmen umutsuz değilim, yavaş da olsa öğreniyoruz.

Hala bu ülkede eksiklerine rağmen seçim yapılabilen, iktidarın seçimle değiştiği bir ülke. Eğitimli bir toplum, kendi deneyiminin yanında başkalarının deneyimlerinden de öğrenir. Biz henüz başkalarının deneyiminden çok, kendi deneyimlerimizin bilgisi ile yol alıyoruz.