Ana sayfa TÜRK BİRLİĞİ Gök Tanrı İnancı Gök Tanrı İnancı’nın İslam ile ters düştüğü temel nokta nedir ?

Gök Tanrı İnancı’nın İslam ile ters düştüğü temel nokta nedir ?

273
0
PAYLAŞ

Öncelikle, Tengri inancının yalnızca İslam ile değil bütün dogmatik dinler ile zıtlık oluşturduğunu söylememiz gerekir. İnsanların hayatını, Tanrı ile konuştuğunu iddia eden kişilerin kontrol etmesini; insanların kullaştırılmasını, dinler arası rekabeti ve dinlerin siyasi malzeme olarak kullanılmasını, insanların din ve mezhep gözeterek bölünmesini, kendisi gibi inanmayan kişilerin cezalandırılacağını içeren dinlerin saldırganlıklarını Tengricilik kesinkes reddeder. Bu reddetme sözel bir karşı çıkış değildir, Tengri inancı yukarıda zikrettiğimiz şeyleri bünyesinde barındırmayarak tepkisini koyar. Bu bağlamda cihat anlayışı olan, insanları teslimiyetçi kılan, Tanrı’dan korkmayı öğütleyen, kötülüklerin cezasının ‘öteki alemde’ verileceğini bildirip kişilerin sorumluluk duygusunu gevşeten bir din özde Tengri inancı ile yakın ve bağdaşır görülemez. Bizim görüşümüzce resmi tarih kitaplarında okutulan “Türklerin eski dini ile İslam çok benzer idi, bu yüzden Türkler kolayca Müslüman oldu” cümlesi gerçek manada bir safsatadır.