Ana sayfa TÜRK BİRLİĞİ Gök Tanrı İnancı Özetle TENGRİCİLİK

Özetle TENGRİCİLİK

154
0
PAYLAŞ
goktanri1

Özetle, inanç sisteminin yaygın adı Tanrıcılık’tır; bu dine mensup olanlara verilen ad Tanrıcı; din görevlisine verilen en yaygın isim de Kam’dır. Bu adlandırmaları ele aldığımız­ da bu inancın merkezinde elçilerin veya ikincil unsurların değil de Tann’mn yer aldığı, Yaratıcı’nm adı haricinde bir adlandırmaya girilmediği; Yaratıcı’nm isminden gayrı bir kurumun adı şeklinde algılanabilecek ikincil isimlerden ka­çınılmış olunduğu; Tanrıcı isimlendirmesiyle de bağlılığın, bir inanç sisteminin veya öğretinin taraftarı şeklinde değil de dolaysız olarak Tanrı’ya bağlılık kapsamında ifade edildiği izlenimini almaktayız.