Ana sayfa TÜRK BİRLİĞİ Gök Tanrı İnancı Tengricilik’te (Göktanrıcılık’ta), Kutsal Kitaplar ve Adına Peygamber Denen Adamlar Olmaz.

Tengricilik’te (Göktanrıcılık’ta), Kutsal Kitaplar ve Adına Peygamber Denen Adamlar Olmaz.

327
0
PAYLAŞ

Tengricilik’te (Göktanrıcılık’ta), Kutsal Kitaplar ve Adına Peygamber Denen Adamlar Olmaz.

Sırf bu özelliğinden dolayı bile, İslam, Hristiyanlık, Musevilik gibi SAMİ dinleriyle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur.