Ana sayfa TÜRK BİRLİĞİ Gök Tanrı İnancı Tengricilik’te ibadet nasıl oluyor ?

Tengricilik’te ibadet nasıl oluyor ?

36
0
PAYLAŞ
tengri8

tengri8

Tengricilik’te “farz” diyebileceğimiz bir ibadet çeşidi bulunmamaktadır. TDK’ya göre ibadet, bir dinin buyruklarını yerine getirmek olarak tanımlanmıştır. Diğer birçok yazımızda bahsettiğimiz üzere Gök Tanrı inancı kurumsal bir din değildir; ayrıca insanlara buyruk verecek peygamberlik veya kutsal kitap gibi bir organı da bulunmamaktadır. Bu nedenle ibadet konusunda kesin bir hürriyet söz konusudur. Bu konuda devreye Türk töresi ve Tengri inanç felsefesi girmektedir. İnsanların gerilimlerini azaltmak ve morallerini yükseltmek amacıyla kam, baksı gibi önderler eşliğinde törenler düzenlenir. Bu törenler, insanlar içindeki korkuyu azaltmak, üzüntüyü dindirmek, Tengrisel coşku ve enerjiyi etkinleştirmek için tertiplenir. Cenazeler, doğumlar, evlilikler, toylar, doğa olaylarının etkin olduğu günler bu tip Tengrici törenlerin düzenlendiği, düzenlenmesine insanların ‘ihtiyaç duyduğu’ dönemlerdir. Ana gaye “ibadet” değil, insanların mutluluğu ve güvenidir.

Tengricilik tek tanrılı mı yoksa çok tanrılı bir din mi?

Tengri, yaratıcı olarak nasıl bir varlıktır ?

Tanrıcılığın ” Eşitler arasında eşitlik ” ilkesi

Din değiştiren bir ulus, özünü yitirir

Tanrı’nın kuralları unutulup, eşitlik neden bozuldu ?

Tanrıcılık Nedir ? – Tanrıcılığın Temel Prensipleri

Tengricilik’in İslam ile ters düştüğü temel nokta nedir ?