Ana sayfa TÜRK BİRLİĞİ Gök Tanrı İnancı Tengricilik’te ‘vahiy’ kavramı var mıdır? Yok ise vahiy olmadan bu din nasıl...

Tengricilik’te ‘vahiy’ kavramı var mıdır? Yok ise vahiy olmadan bu din nasıl ortaya çıkmıştır ?

28
0
PAYLAŞ
tengri4

tengri4

Vahiy, TDK’da şöyle tanımlanmıştır: “Bir buyruk veya düşüncenin Tanrı tarafından peygamberlere bildirilmesi.” Öncelikle Tengri inancının peygamberi yoktur. Çünkü “Tanrı ile insan arasında bir elçiye gerek yoktur; insan sürekli iletişim halinde olduğu Yaratıcı ile doğrudan doğruya konuşabilir.” O halde özetle; peygamberlik müessesesi olmayan bir dinden vahiy gibi bir olgu beklemek olmaz. Fakat; vahiy kavramını Tanrı adına ahkam kesmek olarak düşünmezsek; kamlar (şamanlar) Tanrısal bilgiye ulaşma konusunda daha çok sezgisel zekaya sahip olduğu için, insanlara Tanrıya dair bilgiler verebilir. Ancak bu bilgiler bir kanun hükmü taşımaz; kam denen kişiye peygamber gözüyle bakılmaz ve kam dediğimiz kişiler olmadan da Tengricilik devam eder. Bu din ise insanların doğa ile etkileşimleri sonucu ortaya çıkmış olup mazisi tarih öncesi devirlere değin uzanır. Elde yazılı kaynak olmadığı için bunu saptamak zor görünmektedir.

Tengricilik’e geçmek isteyen insana herhangi bir ritüel uygulanır mı? (örneğin Vaftiz, sünnet gibi)

Tengricilik tek tanrılı mı yoksa çok tanrılı bir din mi?

Tengri, yaratıcı olarak nasıl bir varlıktır ?

Tanrıcılığın ” Eşitler arasında eşitlik ” ilkesi

Din değiştiren bir ulus, özünü yitirir

Tanrı’nın kuralları unutulup, eşitlik neden bozuldu ?

Tanrıcılık Nedir ? – Tanrıcılığın Temel Prensipleri